Inteligentne systemy transportowe (ITS) wprowadzone

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

28 wrzesień 2012 r. to dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych z 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 965). Nowela wprowadza do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS). Dodano przez to Rozdział 4a do ustawy o drogach publicznych. ITS to w uproszczeniu wykorzystanie np. technologii telekomunikacyjnych czy informatycznych do zwiększania bezpieczeństwa uczestników ruchu, efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska. W Polsce rozwiązania ITS nie są rozpowszechnione. Tego typu projekty są uruchamiane głównie z inicjatywy samorządów w niektórych miastach wojewódzkich i wspierają miejski transport drogowy oraz szynowy. Na niektórych odcinkach dróg zainstalowano zestawy do monitorowania ruchu i warunków meteorologicznych.

W nowelizacji rozszerzono zawartą w ustawie o drogach terminologię o terminy dotyczące inteligentnych systemów transportowych. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych wprowadza do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE ws. ram wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Źródło: „Rzeczpospolita”

More to explorer