Jak uniknąć podwójnego płacenia podatku za pracę w Anglii

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Wielka Brytania nie wprowadziła tzw. okresów przejściowych dla ograniczeń w zatrudnianiu obywateli nowych krajów Unii. Skutkiem tego pojawiła się możliwość legalnego podjęcia pracy na Wyspach, z czego skorzystało tysiące Polaków. W związku z tym, ich pracodawcy dokonywali rozliczeń w tamtejszych urzędach skarbowych i potrącane podatki wpłacali brytyjskiemu fiskusowi. Jednak i Polska może żądać dodatkowego rozliczenia.

W celu ustalenia czy osoba, która pracowała w Wielkiej Brytanii będzie musiała rozliczyć się także w Polsce, należy sięgnąć do umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską i W. Brytanią dotyczącej zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, w której zawarty jest mechanizm opodatkowania. Wynika z niej jasno, iż są 2 sposoby prowadzące do uniknięcia płacenia podwójnego podatku.

Sposób I.

Najważniejszym kryterium przesądzającym o zakresie opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym w Polsce jest miejsce zamieszkania. Jeśli przyjmiemy, że osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Polsce to, co do zasady, całość jej dochodów podlega opodatkowaniu w Polsce, bez względu na to, skąd uzyskała ona przychody (gdzie znajduje się ich źródło). Jeśli zaś osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, wówczas może być opodatkowana w Polsce wyłącznie od dochodów osiąganych na terytorium RP.

Jeśli nie chcemy dopłacać podatku w Polsce i być równocześnie w zgodzie z polskim prawem powinniśmy powiadomić polski urząd skarbowy o zmianie swojego miejsca zamieszkania, bowiem kwestia ta nie jest uregulowana w naszych przepisach. Ustawodawca nie przewidział, że na skutek otwarcia rynku ludzie będą zmieniać miejsce pracy i mieszkania. Ale do zmiany miejsca zamieszkania każdy ma prawo, wystarczy więc, że o fakcie adresu zamieszkania powiadomić pisemnie swój dotychczasowy urząd skarbowy. Podatnik musi mieć jednak pewność, że posiada miejsce zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii w rozumieniu prawa tam obowiązującego.

Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce i nie uzyskuje tu żadnych dochodów, nie musi się rozliczać tu z podatku.

Sposób II.

Aby było możliwe opodatkowanie wynagrodzenia za pracę jedynie w Polsce muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

  1. Odbiorca wynagrodzenia przebywa w W. Brytanii nie dłużej niż 183 dni podczas danego roku podatkowego.
  2. Wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w W. Brytanii.
  3. Wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w W. Brytanii.

Jeżeli pracownik wyjeżdżał do pracy za granicę wielokrotnie, okresy pracy podlegają zsumowaniu. Niespełnienie choćby jednego ze wskazanych warunków skutkuje tym, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w W. Brytanii, jak i w Polsce.

More to explorer