Jakie kary za oszustwo internetowe?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zakupy i wymiana dóbr drogą internetową to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów dokonywania transakcji handlowej. W sieci jednak, konsument narażony jest na różnego rodzaju pułapki i wyłudzenia finansowe.

Oszustwo to czyn zagrożony karą, polegający na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miano rozporządzenia nosi tu każda dyspozycja osoby pokrzywdzonej, prowadząca do zmiany stanu majątkowego własnego lub innej osoby.
Wprowadzenie w błąd polega na świadomym wykonaniu czynności prowadzących do zniekształcenia obrazu rzeczywistości percypowanego przez osobę pokrzywdzoną.

  • Art. 286. § 1. stanowi iż: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Ten sam wymiar kary zasądzony jest w przypadku osoby żądającej bezpodstawnej korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. Ustawa określa, iż w chwili gdy mamy do czynienia z oszustwem mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zazwyczaj bardzo irytującym aspektem towarzyszącym zakupom przez internet jest fakt zwlekania z wysłaniem zakupionego produktu. Sprzedawca jest zobowiązany umieścić na stronie internetowej określony termin wysyłki wystawionego produktu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wskazanie dłuższego terminu niż 24 bądź 48 godzin musi być wyraźnie uzasadnione.

W przypadku, gdy sprzedawca utrzymuje, że wysłał towar, należy domagać się przedstawienia dowodu nadania przesyłki wraz z jej numerem – na wypadek złożenia przez kupującego reklamacji w Urzędzie Pocztowym. W celu dochodzenia praw należy złożyć na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zaś w sądzie cywilnym pozew o wydanie rzeczy.

More to explorer