Jeden nowy przepis wszedł do Kodeksu Postępowania Karnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

18 sierpnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy Kodeks Postępowania Karnego z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 886), która wprowadziła art. 632b do powyższego aktu.

Nowe przepis zmienia zasady orzekania o kosztach procesu w przypadku umorzenia postępowania karnego prowadzonego z oskarżenia publicznego (ale pozostawia to do decyzji sądu, o czym stanowi zwrot „może”). Zmiany w procedurze karnej związane są z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 r. W tym orzeczeniu Trybunał stwierdził, że w przypadku umorzenia postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału w tym postępowaniu adwokata lub radcy prawnego, ustanowionego w charakterze pełnomocnika, jest niezgodny z konstytucją.

Nowy przepis brzmi następująco: „Jeżeli w sprawach, o których mowa w art. 632 pkt 2, przyczyny umorzenia powstały w toku postępowania, sąd może orzec od Skarbu Państwa zwrot należności z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika.”.

More to explorer