Jednolity europejski obszar kolejowy utworzony

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 15 grudnia 2012 r. obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.UrzUEL.2012.343.32). Ma ona na celu większą integrację sektora transportu w Unii.
Przepisy dyrektywy dyrektywy określają:
a) zasady mające zastosowanie do zarządzania infrastrukturą kolejową oraz przewozów kolejowych wykonywanych przez istniejące przedsiębiorstwa kolejowe lub przedsiębiorstwa kolejowe, które zostaną założone w państwach członkowskich
b) kryteria mające zastosowanie do wydawania, odnawiania lub zmiany przez państwo członkowskie licencji przeznaczonych dla istniejących przedsiębiorstw kolejowych lub przedsiębiorstw kolejowych, które zostaną założone w Unii
c) zasady i procedury mające zastosowanie do ustalania i pobierania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej i do alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej.

Zostały doprecyzowane reguły konkurencji dla kolejowych firm transportowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej. Nowe zasady sprzyjać będą rozwojowi usługi międzynarodowego przewozu towarów i osób, a także poprawią ich jakość. Nad uczciwością konkurencji czuwać będą niezależni regulatorzy rynku kolejowego. Odrębna i przejrzysta rachunkowość prowadzona przez kolejowe firm transportowe oraz zarządców infrastruktury powinna odtąd zapobiegać jakimkolwiek nielegalnym przelewom środków publicznych pomiędzy tymi podmiotami, nawet jeżeli należą do tej samej spółki holdingowej. W razie sporów, niezależni narodowi regulatorzy zapewnią, by zasady były właściwie egzekwowane. Opłaty pobierane za autoryzację tras pociągów będą zawierać zachęty do tego, by zmniejszać hałas i wyposażać pociągi w europejski systemu sterowania (ETCS) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Państwa członkowskie mają czas na wprowadzenie tej dyrektywy do swojego porządku prawnego do dnia 16 czerwca 2015 r.

More to explorer