Jednolity system ochrony patentowej będzie obowiązywał

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 20 stycznia 2013 r. weszły w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz.UrzUEL.2012.361.1) oraz Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń (Dz.Urz.UEL.2012.361.89). Tworzą podwaliny pod wspólny system patentowy w całej Unii (także dotyczy to Polski) oprócz Hiszpanii i Włoch. Oba rozporządzenia będzie się stosować od 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, w zależności od tego, która data jest późniejsza.

Wspólny system zapewni ochronę w 25 krajach UE, w tym w Polsce. Ma być tańszy i bardziej efektywny niż obecnie obowiązujące zasady ochrony wynalazków zgłaszanych przez osoby fizyczne i firmy. Każdy wynalazca będzie mógł zgłosić wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o objęcie jego wynalazku ochroną we wszystkich państwach należących do systemu. Wnioski mają być składane w jednym z trzech języków – angielskim, francuskim lub niemieckim, albo należy załączyć tłumaczenie na któryś z tych języków. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu dotyczącym tłumaczeń, koszty tłumaczeń będą w pełni zwracane małym i średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym, organizacjom non-profit, szkołom wyższym oraz publicznym instytutom badawczym. Również opłaty za odnowienie ochrony zostaną skalkulowane tak, aby uwzględnić możliwości małych firm.

Oba rozporządzenia będzie się stosować od 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Z kolei, porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. lub po tym, jak ratyfikuje je co najmniej 13 państw stron porozumienia, pod warunkiem, że wśród nich znajdą się Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Do systemu nie przystąpią Hiszpania i Włochy, choć będą mogły to zrobić w dowolnym momencie.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.lex.pl

More to explorer