Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ułomne osoby prawne – jednostki organizacyjne mające zdolność prawną, ale nie będące osobami prawnymi.

Z art. 331 Kodeksu Cywilnego (KC) wynikają generalne reguły o tych jednostkach. Nie znajduje ten przepis żadnego konkretnego zastosowania, bo kwestie są uregulowane w przepisach szczególnych o tych jednostkach. Przykładem tych jednostek są spółki handlowe osobowe w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH), spółki kapitałowe w organizacji z KSH, wspólnoty mieszkaniowe w ustawie o własności lokali. Charakter tego przepisu jest porządkujący. Warto zwrócić uwagę, że w art. 1 KC tych podmiotów nie ma. Ten artykuł ma cel na przyszłość, jeśli ustawodawca stworzyłby jakąś nową grupę takich jednostek i nie uregulowałby szczegółowo ich formy, to można by korzystać z art. 331 KC. Obowiązuje w tym przepisie subsydiarna odpowiedzialność członków ułomnych osób prawnych za jej zobowiązania.

More to explorer