Jest już karalne złe znakowanie dróg wewnętrznych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 21 sierpnia 2012 r. obowiązuje wprowadzony art. 85a ustawy Kodeks Wykroczeń dodany zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010, Nr 152, poz. 1018) zakładający, że wykroczeniem jest naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych.

 Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym strefie ruchu i strefie zamieszkania ustanowionych na tych drogach należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami (właściciel lub zarządca terenu). Ustalając organizację ruchu na tych drogach należy stosować znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z Ustawy Prawo o ruchu drogowym i jej przepisów wykonawczych np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą. Od wejścia w życie przepisu wobec zarządców dróg wewnętrznych, którzy nie wprowadzili właściwego oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami będzie można zastosować nowy przepis i karać ich poprzez nałożenie grzywny. Zgodnie z obowiązującym także od 21 sierpnia 2012 r. rozporządzeniem strażnicy gminni mogą również nakładać tę grzywną.

Pozostała większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym weszła w życie w dniu 4 września 2010 r.

More to explorer