Jurysdykcja fakultatywna

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W zakresie prawa prywatnego międzynarodowego normy kolizyjne wskazują zazwyczaj tylko jeden łącznik, winny zazwyczaj posiłkowo ? natomiast normy jurysdykcyjne dla danej sprawy świadczące o kompetencji sądu danego Państwa podają kilka równorzędnych łączników co umożliwia rozpoznanie sprawy przez sądy różnych państw. I taką jurysdykcję FAKULTATYWNĄ LUB PRZEMIENNĄ normuje kpc w art. 1098 „ Sądom Polskim przysługuje jurysdykcja przewidziana w tym kodeksie chociażby w tej samej sprawie między tymi samymi stronami toczyło się postępowanie przed sądem Państwa obcego”. To rozwiązanie ustawodawcy jest po to, aby nie uniemożliwić stronie uznanie tego orzeczenia, które zapadło przed obcym sądem, bądź też jego wykonalność np.
art 1146 § 1 pkt 2 „Orzeczenie podlega uznaniu na pod warunkiem wzajemności jeżeli sprawa nie należy według Polskiego prawa do wyłącznej jurysdykcji sądów Polskich lub sądów Państwa Obcego” czyli niech inny rozstrzyga jeśli rozstrzygnie to będziemy badali, czy można uznać to orzeczenie i przyjąć za obowiązujące w naszym porządku prawnym gdybyśmy przyznali wyłączna jurysdykcję Sądów Polskich to takiej możliwości by nie było.

Podobnie przy wykonalności  – art. 1150 § 1 pkt 2 z tym

Niektóre przepisy sądom polskim przyznają wyłączna jurysdykcje tj. Te najistostniejsze z punktu widzenia zasad naszego porządku prawnego, żeby inne porządki prawne nam się nie mieszały i tak jest np. z jurysdykcją w sprawach małżeńskich jeżeli oboje małżonków maja miejsce zamieszkania w Polsce to w tedy jest wyłączna jurysdykcja sądów polskich. (Czyli przebywają tu z zamiarem stałego pobytu) Wyłączna jurysdykcję przewiduje ustawodawca w sprawach ze stosunków między rodzicami, a dziećmi – jeżeli obie strony mają miejsce zamieszkania w Polsce  art. 1101 § 2, 1102 § 1 o prawa rzeczowe i nieruchomości położone w Polsce. To też jest uzasadnione, aby obcy sąd nie regulował stosunków własnościowych nieruchomości, które znajdują się na naszym terytorium, naruszał by w tedy naszą suwerenność,  art. 1106 § 1 przepisy o ubezwłasnowolnieniu,  uznanie za zmarłego art. 1107 § 1 opieka kuratela, art. 1108 sprawy spadkowe jeśli śmierć obywatela nastąpiła w Polsce

More to explorer