Jurysdykcja krajowa konieczna

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jurysdykcja krajowa konieczna nie jest terminem ustawowym.

Występuje wówczas gdy rozpoznanie sprawy występuje z konieczności przed sądem polskim, po to by nie odmówić stronom w ogóle możliwości rozpoznania sprawy przed sądem np. art. 1108 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC): sprawy spadkowe po cudzoziemcach zamieszkałych w Polsce. Podobnie – Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń w sprawach cywilnych art 31 przewiduje taką konieczną jurysdykcję przy rozpoznawaniu środków tymczasowych i zabezpieczających – przy zabezpieczeniu roszczenia.

Jeśli występuje brak łącznika, który uzasadniałby jurysdykcję polskiego sądu czy brak przyczyn  uzasadniających, to zachodzi brak jurysdykcji krajowej i wtedy zgodnie z art.1099 KPC sąd bierze tę okoliczność pod rozwagę z urzędu, a jeśliby nie wziął pod rozwagę z urzędu  i przeprowadził postępowanie w sprawie, w której nie ma jurysdykcji sądowej, to jest to nieważność postępowania art. 1099 w związku z art. 379 KPC, w którym unormowano przypadki nieważności postępowania w procesie.

More to explorer