Kara pozbawienia wolności.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

To przymusowe umieszczenie skazanej osoby na określony czas w zamkniętym strzeżonym zakładzie karnym. Najkrócej kara ta trwa miesiąc, a najdłużej 15 lat. Wymierzana jest w miesiącach i latach. Oprócz tego istnieje kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności
Jak sama nazwa wskazuje kara ta trwa do końca życia skazanego. Jednakże nie wykluczone jest staranie się o ułaskawienie i wcześniejsze zwolnienie z odbywania kary po odsiedzeniu 25 lat. Ten rodzaj kary stosuje się wobec sprawców, którzy popełnili czyn zakazany i którzy mieli ukończone 18 rok życia.

Celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. W szczególności sprawa ta dotyczy przestrzegania porządku prawnego i dążenia do powstrzymania się od powrotu na złe, dawne tory przestępstwa.
Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można przenieść do zakładu karnego typu półotwartego po odbyciu przez niego co najmniej 15 lat, a do zakładu otwartego po odbyciu przez niego co najmniej 20 lat kary.

Za jakie przestępstwa można otrzymać karę pozbawienia wolności:

–  umyślne zabójstwo – minimalna kara to 8 lat (art. 148 § 1 k.k.), natomiast w przypadku tzw. zabójstwa kwalifikowanego (astr. 148 § 2) tzn. dokonanego za szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem, popełnionego w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych minimalną karą jest 25 lat więzienia. To samo prawo ma zastosowanie wobec kogoś, kto jednym czynem zabija co najmniej dwie osoby, a także wobec kogoś kto już wcześniej był prawomocnie skazany za zabójstwo.
–  wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej – minimalna kara to 12 lat (atr. 117 §1 k.k.),
–  ludobójstwo, definiowane jako dopuszczenie się zabójstwa lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na czyimś zdrowiu w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym poglądzie – minimalna kara to 12 lat (art. 118 § 1 k.k.),
–  zastosowanie środka masowej zagłady zabronionego przez prawo międzynarodowe – minimalna kara to 10 lat (art. 120),
–  podjęcie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do pozbawienia Polski niepodległości, oderwania części terytorium lub zmiany przemocą jej konstytucyjnego ustroju – minimalna kara to 10 lat (art.127 k.k.).

Z danych wynika, iż kara dożywotniego pozbawienia wolności jest obecnie częściej stosowana, niż była stosowana kara śmierci w latach 70-tych. Polski Kodek karny definitywnie zniósł karę śmierci. Najwyższa więc teraz kara to dożywotnie pozbawienie wolności.

More to explorer