Kary za nielegalny połów ryb

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przez nielegalny połów ryb rozumie się łowienie ryb w obrębie hodowlanym m.in. bez wymaganych dokumentów, przy użyciu złego sprzętu lub sposobu łowienia i naruszenia innych zakazów znajdujących się w ustawie o rybactwie śródlądowym.
Przepisy karne tej ustawy możemy podzielić na 4 grupy , w zależności od dokonanych naruszeń. Naruszenie przepisów przewidzianych w pierwszej grupie (art. 27) skutkuje orzeknięciem kary grzywny nie niższej niż 100 zł. W przypadku popełnienia czynu należącego do drugiej grupy (art.27a) ta odpowiedzialność polega na wymierzeniu kary grzywny albo kary nagany. Kolejny katalog naruszeń z art. 27 b przewiduje karę w postaci ograniczenia wolności albo karę grzywny nie niższą niż 200 zł. Najostrzejszym przepisem karnym w ustawie zdaje się być art. 27c. Wymienia on szereg czynów za które grozi już nie tylko kara grzywny lub ograniczenia wolności, ale również kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w każdym z tych przypadków sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego lub nawiązkę na rzecz uprawnionego do rybactwa w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości ryb, które zostały przywłaszczone. Poza tym sąd orzeka o przepadku rybackich narzędzi połowowych, które zostały użyte do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, a także innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub z wykroczenia.
Nielegalnego połowu ryb dotyczy w pierwszej kolejności art. 27a. Amatorski połów ryb jest możliwy gdy posiada się przy sobie kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego. Za przynętę mogą posłużyć jedynie ryby, które zostały wyłowione z tego samego miejsca w którym ta przynęta ma być wykorzystana. Gdy te i inne wymienione w art. 27a nakazy zostaną naruszone, sprawcy jak wspomniano powyżej, grozi wymierzenie kary grzywny albo kary nagany. Dodatkowo sąd podaje orzeczenie do publicznej wiadomości na koszt ukaranego.
W artykule 27b zostało wskazane, że karze podlega m.in. połów ryb z naruszeniem limitu połowu, w okresie ochronnym dla ryb, w odległości mniejszej niż 50 m od ‘budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę’ czy za pomocą niezgodnych z przepisami wędek, kusz lub sieci. Sankcją jest tu możliwość skazanie karę grzywny nie niższą niż 200 zł albo na karę ograniczenia wolności.
Artykuł 27c jak wspomniano powyżej przewiduje najbardziej dolegliwą karę za naruszenie przepisów w nim wskazanych. Czyny zabronione tam wymienione to już nie wykroczenia jak w artykułach poprzednich, a przestępstwa. Oprócz kary grzywny czy ograniczenia wolności sprawcy może zostać wymierzona kara pozbawienia wolności do lat 2. Taka sankcja grozi za nieuprawnione poławianie raka szlachetnego i błotnego, a także za pozyskiwanie ryb w sposób niehumanitarny. Wśród takich czynności ustawa o rybactwie śródlądowym wymienia połów ryb przez wytwarzanie pola elektrycznego w wodzie, środkami trującymi, narzędziami, które ryby mogą pokaleczyć (oprócz sznurów hakowych, pęczków hakowych, haczyka wędki i harpuna kuszy), materiałami wybuchowymi lub przez ogłuszenie ryb.

More to explorer