Kary za piractwo komputerowe!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Piractwo komputerowe to termin potoczny, odnoszący się do działań, naruszających ustawę o prawie autorskim. Nielegalna działalność, polegająca na posługiwaniu się cudzą własnością intelektualną, bez zgody autora, a także bez uiszczenia odpowiednich świadczeń tytułem opłaty może przybierać różne formy. Działalność piracka zakrojona jest obecnie na szeroką skalę, nie napotyka ona barier wiekowych i spotykana jest coraz częściej w środowiskach najmłodszych.

Takie działania jak: instalowanie programu z jednej licencjonowanej kopii na kilku komputerach, nielegalne kopiowanie, reprodukowanie, używanie lub produkcja oprogramowania, kopiowanie płyt CD w celu instalacji lub rozpowszechniania programów, a także korzystanie z możliwości uzyskania uaktualnienia programu bez posiadania legalnej kopii wersji, której posiadanie uprawnia do uaktualnienia noszą znamiona piractwa komputerowego. Zabronione jest kopiowanie programu bez zgody producenta, dystrybucja nielegalnych kopii, jak również używanie nielegalnych kopii.

Niesłychanie popularne stały się przestępstwa sieciowe, polegająca na nielegalnym pobieraniu programów z Internetu. Procesu pobierania programów w sieci powinny dotyczyć te same zasady nabywania towarów, co zakupów tradycyjnych. Do nielegalnej działalności pirackiej skłaniają wysokie ceny oprogramowania, jak i poczucie, że przestępstwo internetowe jest trudniejsze do wyśledzenia.

Podstawą prawną do karania piratów komputerowych jest przede wszystkim Ustawa z dnia 4 lutego  1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 116. 1. stanowi, iż: Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Tą samą karą zagrożony jest czyn noszący miano utrwalania i zwielokrotniana cudzego utworu w celu rozpowszechnienia. Jeśli wyżej wymienione czynności, wykonane są celem osiągnięcia korzyści finansowej, podlegają one karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Podobnie rzecz ma się z regulowanym przez kodeks karny działaniem oznaczonym mianem kradzieży. Karze pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 3, podlega uzyskanie cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ponadto użytkowanie nielegalnego oprogramowania zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

More to explorer