Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy?

Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według Kodeksu Karnego. Sąd wymierzy nam wysokość grzywny w stawach dziennych, a nie jednorazowo. Liczba stawek powinna zawierać się między 10 a 360 (art. 33 Kodeksu Karnego). Wysokość jednej stawki dziennej wahać się może od 10 złotych, nawet do 2 000 zł! Wysokość grzywny (w sumie) musi wynosić od 100 zł do aż 720 000 zł.
Jeśli chodzi o sprzedaż hurtową alkoholu bez zezwolenia kary są jeszcze wyższe. Kara wynosi od 10 000 zł do aż 500 000 zł.

Jeśli dojdzie do złamania przepisów, sąd może również orzec o przepadku napojów alkoholowych i zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, czyli zakazie sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

W przypadku, gdy firma nie przestrzega przepisów, może dojść do sytuacji, że zezwolenie zostanie cofnięte. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia sprzedaży alkoholu.

More to explorer