Kolejna kara za nierzetelną reklamę

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakwestionowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reklama PKO BP „Max Lokaty” wprowadzała konsumentów w błąd.
W prowadzonym postępowaniu administracyjnym, UOKIK ustalił, że w czasie kampanii reklamującej lokatę terminową bank informował, że „Max Lokata” jest oprocentowana w wysokości 6 proc. W skali dwunastu miesięcy. Okres ten liczony był jednak nie od momentu podpisania umowy, ale od wyznaczonego przez bank terminu. O tym konsument dowiadywał się dopiero w placówce banku.
Zdaniem UOKiK pominięcie tak istotnej informacji, w przeważającej części materiałów reklamowych wprowadziło konsumentów w błąd i powodowało podjęcie przez nich decyzji, której inaczej by nie podjęli. Ponadto w treści materiałów reklamowych bank zastosował sformułowania, które wskazywały na ich kompletność. Nie zamieszczono w nich żadnych oznaczeń ani odesłań wskazujących na konieczność zapoznania się z dodatkowymi materiałami. Poza tym użycie sformułowania „bez gwiazdek” sugerowało potencjalnemu odbiorcy, że reklama zawierała wszystkie istotne informacje.
Sąd podzielił argumenty Prezesa Urzędu, który nałożył na Bank PKO BP prawie 6 mln zł kary za nierzetelną kampanię reklamową.
(źródło: Rzeczpospolita)

More to explorer