Koniec lokat antybelkowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

30 marca 2012 r. wszedł w życie jeden artykuł nowelizacji ustawy o grach hazardowych z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 134, poz. 779) wprowadzający obowiązek zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe o niskich wygranych naczelnikowi urzędu celnego, a od 31 marca 2012 r. obowiązuje zmieniony artykuł 63 Ordynacji Podatkowej w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2011, Nr 291, poz. 1707) likwidujący tzw. „lokaty antybelkowe”.

W nowelizacji ustawy o grach hazardowych wprowadzono przepis stanowiący o tym, że zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli nie przekracza kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego. W Ordynacji Podatkowej natomiast dodano art. 63 § 1a stanowiący o tym, że podstawy opodatkowania m.in. z odsetek od lokat bankowych oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę, zatem podatek od odsetek wynoszących niecały 1 grosz będzie wynosił 1 grosz (będzie wyższy od kwoty odsetek).

More to explorer