Kosmetyczne zmiany w przepisach o doręczaniu pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dnia 12 lipca 2012 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2012, poz. 758). W powyższym rozporządzeniu nastąpiły kosmetyczne zmiany.

Pełnomocnik pocztowy będzie mógł odebrać pisma na poczcie, ale nie w urzędzie gminy. Po zmianach przepis zawierający katalog podmiotów uprawnionych do odbioru pism podzielony będzie na dwa punkty – jeden dotyczący placówki pocztowej a drugi urzędu gminy. Uproszczono także przepisy dotyczące czynności dokonywanych przez doręczającego przesyłkę. Na stronie adresowej nie trzeba będzie umieszczać daty doręczenia i podpisu w momencie odbioru. Pracownik poczty nie będzie też musiał na tej stronie przybijać datownika.

More to explorer