Zagadnienia praktyczne związane z kradzieżą z włamaniem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czym jest kradzież z włamaniem?
Interpretacji kradzieży z włamaniem jest kilka. Najpierw jednak należy wytłumaczyć czym, jest sama kradzież.
Według polskiego prawa (art. 278 kk) kradzieżą nazywamy zabór cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia. Innymi słowy to fizyczne przywłaszczenie sobie danej rzeczy, podczas gdy właściciel o tym nie wie. Kradzież nie występuje jednak wtedy, gdy dochodzi do znalezienia danej rzeczy i późniejszego jej przywłaszczenia.
Kolejnym aspektem kradzieży jest to, iż jej przedmiotem wykonawczym jest tylko rzecz o wartości materialnej. Czyli ma jakąś mniejszą, bądź większą wartość. Nie chodzi więc tylko o „duchowe” przywiązanie właściciela do danej rzeczy, ale o jej wartość finansową.

Są różnego rodzaju kradzieże.
Jednym z rodzajów jest kradzież z włamaniem. Kradzież z włamaniem to występek, który określa art. 279 § 1. Kodeksu karnego. Jest to zabór rzeczy ruchomej. To wtargnięcie na teren czyjejś posiadłości, na czyjś teren, bądź do zamkniętego pojazdu po wcześniejszym przekroczeniu zabezpieczenia ( czyli innymi słowy jest to włamanie). A następnie przywłaszczenie sobie rzeczy materialnych należących do właściciela mieszkania. Do włamania dochodzi zawsze wtedy gdy sprawca czynu karalnego, czyli przestępca pokonuje jaką przeszkodę, aby dostać się na teren czyjejś
Włamanie następuje jedynie w zamkniętym pomieszczeniu. Do włamania np. nie może dojść na ulicy. Wtedy jest to zwykła kradzież.

Grożąca kara za kradzież z włamaniem w polskim prawie karnym to pozbawienie wolności od roku do 10 lat. Podobna kara za to przewinienie jest w Stanach Zjednoczonych.

Art. 279.§ 1. Kto kradnie z włamaniem podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie  następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ciekawe jest, że gdy ktoś włamie się do domu osoby bliskiej to ściganie może nastąpić jedynie na wniosek samego pokrzywdzonego.

Kolejnym ciekawą informacją może być fakt, iż za kradzież z włamaniem coraz częściej uważa się hakerstwo. W czasach zdominowania świata przez Internet taka interpretacja wcale nie dziwi. Wszystko można załatwić teraz w sieci. Zakupy, przelewy, sprawdzanie konta bankowego to jedne z niewielu W Internecie znajduje się wiele ważnych danych. Światowe korporacje starają się zabezpieczać swoje serwery przed niepożądanymi hakerami. Haker popełnia przestępstwo oszustwa komputerowego tylko wtedy, gdy działa z zamiarem wyrządzenia krzywdy drugiej stronie lub po prostu w celu uzyskania korzyści majątkowej. W polskim prawie hakerstwo jest karalne. Osoba tym się zajmująca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

More to explorer