Kuratela sądowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których dotyczy postępowanie sądowe, a także na terenie zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Kuratela spełnia również funkcję opiniująco-diagnostyczną. W związku z tym kurator sądowy sprawuje nadzór nad nieletnimi, którzy:
1.popełnili czyn karalny w wieku 13 – 17 lat i orzeczono wobec nich nadzór kuratora.
2.w sytuacji warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym
3.w sytuacji warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu poprawczego
4.nad nieletnimi zagrożonymi demoralizacją do 18 roku życia
W w/w wypadkach pełni funkcje wychowawcze i resocjalizujące.
W postępowaniu opiekuńczym:
1.sprawowanie nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków przez rodziców
2.troska o właściwy rozwój dziecka w rodzinie
3.rozwiązywanie problemów szkolnych
4.organizowanie pomocy materialnej rodzinie
5.organizowanie czasu wolnego

More to explorer