Łatwiejsze uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również od 27 grudnia 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o efektywności energetycznej z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1397). Uchyla ona uregulowania utrudniające uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Te uregulowania utrudniające dotyczą: wymogów, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o nadanie uprawnienia audytora efektywności energetycznej, przesłanek utraty tego uprawnienia, obowiązku podlegania przez audytorów ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem audytu efektywności energetycznej. W praktyce oznaczało to, że audyt nie został uznany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli wykonała go osoba bez kwalifikacji ustawowych, nawet jeśli zrobiono go rzetelnie i fachowo. Teraz te przepisy zostały uchylone.

More to explorer