Likwidacja okręgów wojskowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kolejnym aktem wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. jest zmiana ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011, Nr 22, poz. 114). Dostosowuje ona m.in. administrację do zmian w wojsku, po zastąpieniu powszechnego poboru przez dobrowolną, zawodową służbę. Zmiana ustawy jest związana z profesjonalizacją sił zbrojnych, w tym m.in. zmianą sposobu spełniania przez obywateli obowiązku służby wojskowej i systemu uzupełniania sił zbrojnych w czasie pokoju za pomocą dobrowolnej, zawodowej służby wojskowej, która zastąpiła powszechny pobór. Zmieniona ustawa zakłada, że wszystkie zadania i obowiązki, które wykonują w tej chwili okręgi wojskowe, przejmuje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

More to explorer