Mały ruch graniczny między Obwodem Kaliningradzkim a Polską wszedł w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

27 lipca 2012 r. zaczęła obowiązywać umowa międzynarodowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 814), która określa zasady małego ruchu granicznego między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim.

Określa ona warunki przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, jak również sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego. Mieszkańcy strefy przygranicznej powinni, aplikując o wydanie zezwolenia, przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania we wspominanej strefie. Takie zaświadczenia będą mogli uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Niestety umowa nie dotyczy przekraczania granicy drogą wodną.

More to explorer