Małżeństwo z obcokrajowcem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od kilku lat można zaobserwować rosnącą liczbę emigracji Polaków w poszukiwaniu pracy. Pozostając tam przez dłuższy okres czasu, często wiążą się z osobami innej narodowości. Z początku wszystko wydaje się piękne i cudowne, ale schody pojawiają się gdy para chce swój związek zalegalizować. Zawarcie takiego małżeństwa wymaga wielu formalności. Zakochani muszę mieć na uwadze to, iż często załatwienie wszystkich papierkowych spraw, może potrwać nawet kilka miesięcy. Należy również zadać sobie pytanie, czy ślub ma się odbyć w Polsce czy za granicą? Mimo iż wszędzie wymagane są podobne dokumenty, to jednak istnieją drobne różnice, które warto znać.

W Polsce można wziąć ślub konkordatowy w kościele lub ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wybierając którąś z tych możliwości, należy przygotować następujące dokumenty:

-osoba, która jest obywatelem Polski musi złożyć:

 • pisemne oświadczenie, że nie istnieją żadne przeszkody, które uniemożliwiają jej zawarcie związku małżeńskiego;
 • dowód osobisty;
 • odpis aktu urodzenia.

-osoba, która jest obywatelem innego kraju musi złożyć:

 • odpis aktu urodzenia;
 • ważny paszport;
 • dokument, który potwierdza, że zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju, ma on możliwość wstąpienia w związek małżeński;
 • zgoda polskiego sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa;

w przypadku gdy osoba ta zawarła kiedyś małżeństwo:

 • wyrok rozwodowy przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli przyszła para młoda zdecyduje się na ślub konkordatowy to musi pamiętać o zaświadczeniu o odbyciu nauk przedmałżeńskich. Oboje również muszą przedstawić zaświadczenia o chrzcie i bierzmowaniu. Czasem zdarza się tak, iż druga osoba jest tej samej wiary, jednak nie ma sakramentu bierzmowania. Na szczęście nie stanowi to dużego problemu. Często księża idą zakochanym na rękę i pomagają im załatwić wszystko jak najszybciej. Jeśli zaś jedna ze stron nie jest takiego samego wyznania jak jej przyszły małżonek, to musi ona wyrazić zgodę na ślub w kościele katolickim.

Biorąc pod uwagę ślub za granicą, również trzeba uzbroić się w cierpliwość oraz pamiętać o tym, że wymagane będą takie dokumenty:

 • paszport;
 • akt urodzenia;
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa (z USC);
 • zaświadczenie o zameldowaniu.

Należy pamiętać o tłumaczeniu przysięgłym wyżej wymienionych dokumentów. Niektóre wymagają również uwierzytelnienia w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jednak jest to zależne od kraju, dlatego też najlepiej udać się do odpowiedniego konsulatu i dowiedzieć się tego co należy przygotować.

Po ślubie, para musi powiadomić polski Urząd Stanu Cywilnego o zmianie swojego stanu cywilnego. Dodatkowo przedstawić oryginał aktu małżeństwa (wraz z wymaganym tłumaczeniem) i dowód osobisty. Po dokonaniu tej całej papierkowej roboty, w końcu można cieszyć się związkiem małżeńskim, którego zalegalizowanie wymagało trochę czasu i cierpliwości.

More to explorer