Mamy nowe rozporządzenie w sprawie opłat lotniskowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 25 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz.U.2013, poz. 114). Określa ono szczegółowe wymagania dotyczące ustalania i zatwierdzania opłat lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy – Prawo Lotnicze.
Nowe rozporządzenie wprowadza do katalogu opłat standardowych opłatę lotniskową za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu oraz ładunków (towarów i poczty) oraz opłatę lotniskową za ochronę statku powietrznego na płycie postojowej – tzw. opłaty za ochronę. Nowe rozporządzenie wprowadza również możliwość ustalania opłat lotniskowych na podstawie planowanej księgowej wartości kosztów (a nie jedynie na podstawie kosztów historycznych, zgodnie z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem ws. opłat lotniskowych). Przepisy nowego rozporządzenia precyzują również proces konsultacji projektu opłat lotniskowych z przedstawicielami przewoźników lotniczych stale korzystających z lotniska.

Tym samym zostało uchylone poprzednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.ulc.gov.pl

More to explorer