Marża za leki na podstawie ustawy refundacyjnej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
(dalej ustawa refundacyjna). Nowe przepisy wprowadziły na leki refundowane sztywne ceny i marże. W związku z powyższym apteki nie będą już mogły sprzedawać leków refundowanych „za jeden grosz” ani stosować innych rabatów, upustów i bonifikat.
Ustawa ustaliła marżę hurtową w wysokości 5 proc. urzędowej ceny zbytu, a przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy są obowiązani stosować taką marżę. Może ona być dzielona pomiędzy przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy. Do marży w wysokości 5 proc. dochodzić będzie się stopniowo. W roku 2012 urzędowa marża hurtowa wynosi 7 proc. urzędowej ceny zbytu, a w roku 2013 – 6 proc. urzędowej ceny zbytu.
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono również sztywne marże detaliczne na leki refundowane. Ich wysokość zależy od ceny hurtowej leku. Najwyższe obowiązują na najtańsze produkty, a najniższe na te najdroższe. Ustawa ustala urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny hurtowej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej w wysokości szczegółowo wskazanej w art. 7 ust. 4 ustawy refundacyjnej ( do 5 zł – 40 proc. marży; od 5,01 zł do 10 zł – 2 zł + 30 proc. marzy itd.., aż do: powyżej 1 280,01 zł – 44,50 zł + 1,25 proc. marży).
Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego (apteki, punkty apteczne itd.) są obowiązane stosować marżę ustaloną ustawowo. Dla leków niedopuszczonych na terenie Polski ustala się marżę hurtową w wysokości 10 proc. Marża detaliczna w tym wypadku nie może przekroczyć wartości określonej ustawowo, liczonej od ceny hurtowej i nie może być wyższa niż 20 zł.

More to explorer