Mediatorzy w postępowaniu karnym bogatsi o stawkę VAT

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 26 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 62), która poprzez zmianę § 4 podwyższyła wysokość kosztów postępowania mediacyjnego o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług w przypadku gdy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania mediacji jest podatnik zobowiązany do rozliczania podatku od towarów i usług.

More to explorer