Międzyzakładowa organizacja związkowa, informowanie pracodawcy o liczebności zakładowej organizacji związkowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Art. 34 ustawy o związkach zawodowych mówi o międzyzakładowej organizacji związkowej (moz). Moz będą tworzone tam, gdzie mamy do czynienia z małymi pracodawcami, gdzie nie można utworzyć sprawnie działających zakładowych organizacji związkowych. Moz to organizacja, która swoim zasięgiem obejmuje co najmniej dwóch pracodawców. Moz musi zrzeszać co najmniej 10 osób.
Art. 34 ustawy o związkach zawodowych w swoim pierwotnym brzmieniu wprost odsyłał do art. 25 ustawy o związkach zawodowych, co powodowało zamieszanie, ponieważ większość przedstawicieli doktryny uważała, że aby moz korzystała z uprawnień, jakie przepisy prawa pracy wiążą z tego rodzaju strukturą musi u każdego pracodawcy zrzeszać co najmniej 10 pracowników lub nakładców. W 2004 r. znowelizowano ten artykuł i teraz już nie budzi wątpliwości, że na liczbę 10 pracowników i nakładców, składa się łączna liczba wszystkich pracowników i nakładców zatrudnionych w poszczególnych zakładach objętych zasięgiem tejże moz.
U małych pracodawców, gdzie działa związkowa organizacja związkowa (zoz), której liczba członków oscyluje około 10, sytuacja z posiadaniem lub utratą uprawnień zoz, może sie zmieniać w bardzo szybkim tempie np. wystarczy, że jeden z pracowników wystąpi z zoz, albo też jedno osoba dołączy do zoz i uzyskuje uprawnienia zoz. Bez odpowiedniego przepływu informacji co do liczebności organizacji związkowych życie pracodawcy byłoby utrudnione. Aby była pewność obrotu prawnego, w art. 251ustawy o związkach zawodowych nałożono na związek zawodowy obowiązek informacji.  Jest to obowiązek informowania pracodawcy raz na kwartał o liczbie  swoich członków. Nie jest to przesyłanie imiennej listy osób objętych ochroną, tylko jest to podanie informacji o liczbie członków będących pracownikami i nakładcami. A więc o tej okoliczności, która decyduje o korzystaniu przez strukturę związkową z uprawnień zoz. Obowiązek ma być spełniany według stanu rzeczy na ostatni dzień kwartału, czyli  odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia w terminie do 10-tego dnia miesiąca kalendarza po zakończeniu kwartału.

More to explorer