Nazwa firmy a jej forma prawna.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rejestrując firmę poza wymyśloną przez siebie nazwą należy uwzględnić istniejące uregulowania prawne dotyczące tej kwestii. Na nazwę ma wpływ forma prawna w jakiej będzie prowadzona działalność (szczególnie dotyczy to spółek).

Przy samodzielnej działalności gospodarczej poza nazwą firmy trzeba uwzględnić imię i nazwisko przedsiębiorcy, czyli jeśli Jan Nowak wybrał dla swojej firmy nazwę „Automag”, to pełna nazwa jego firmy będzie brzmieć „Automag Jan Nowak”.

Panuje przekonanie, że należy jeszcze dodać „PPU”, „PPUH” albo „PPUH i T” itp. przed właściwą nazwą firmy. Te skróty oznaczają odpowiednio „Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowe”, „Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe” i „Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Turystyczne”. Stosowanie tych oznaczeń jest zbędne – nie wymagają już tego przepisy, a poza tym klienci nie będą mówili, że korzystają z usług firmy „pepeuha Automag” tylko po prostu „Automag”.

Przedrostki PPH i podobne są pozostałością po pierwszych latach transformacji ustrojowej. Urzędy żądały wówczas pełnego określenia w nazwie firmy spraw, którymi będzie się ona zajmować. Aby uniknąć biegania po urzędach, zmieniania papierów firmowych, szyldów czy pieczątek – świeżo upieczeni biznesmeni pakowali do nazwy wszystko, co tylko przyszło im na myśl. Wymogi te jednak już nie obowiązują.

Przy okazji warto zauważyć że w tej sytuacji wybranie nazwy firmy przez skojarzenie z nazwiskiem przedsiębiorcy może się skończyć powieleniem nazwiska; na przykład, gdy Pan Jan Gwoździk wybierze nazwę „Gwoździk”, to pełna nazwa firmy będzie brzmiała „Gwoździk Jan Gwoździk”, co nie jest szczególnie fortunne.

W przypadku spółki cywilnej po nazwie musi być dodane „spółka cywilna” lub skrót „s.c.”.

W przypadku spółki jawnej analogicznie jak powyżej „spółka jawna”, lub „s.j.”; w przypadku spółki akcyjnej- „s.a.”.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nikt nie używa pełnego określenia formy prawnej, bo jest po prostu zbyt długie – wykorzystywany jest skrót „sp. z o.o.”.

More to explorer