Niekorzystna dla podatników zmiana umowy z Cyprem w zakresie opodatkowania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 9 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana umowy (wprowadzona protokołem) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., zmiana z dnia 22 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1383). Od 1 stycznia 2013 r. (tę zmianę umowy stosuje się do stanów faktycznych zaistniałych od 1 stycznia 2013 r.) likwiduję się klauzulę tax sparing, czyli fikcyjnego zaliczenia. Przewiduje ona pomniejszenie polskiego podatku płaconego od tych dochodów o podatek, który mógłby być zapłacony na Cyprze.
Nie ma przy tym znaczenia, czy ten podatek został faktycznie tam zapłacony. W związku z tym, że na Cyprze przewiduje się podatek od dywidend w wysokości 10%, ale w praktyce nie jest on pobierany, to Polscy udziałowcy i akcjonariusze w cypryjskich spółkach mogą płacić w Polsce 9% podatku. Oznacza to, że znaczenia nabierze fakt niepobierania na Cyprze podatku od dywidend. Zaliczeniu będzie mógł podlegać tylko podatek faktycznie zapłacony. W związku z tym, od 1 stycznia 2013 r. dywidendy otrzymywane przez polskiego udziałowca lub akcjonariusza będą opodatkowane w Polsce według stawki 19%.

Poza tym postanowienia Protokołu nie obejmują już polskiego podatku rolnego i zostaje zmniejszona stawka podatku u źródła od wypłacanych odsetek do 5% (dotychczas 10 %). W odniesieniu to tzw. wynagrodzenia dyrektorów (ang. director’s fees), miejsce opodatkowania zostało przesunięte do kraju rezydencji dyrektora. Zakres dochodów, które nie będą podlegały zwolnieniu w Polsce, a do których będzie miała zastosowanie metoda tzw. kredytu zwykłego (odliczenia), poszerzony został o zyski przedsiębiorstw i zyski ze sprzedaży majątku. Jest to niekorzystna zmiana dla polskich podatników, ponieważ na gruncie poprzednio obowiązującej umowy podatnicy mogli stosować metodę tzw. wyłączenia z progresją.

Zmiana umowy międzynarodowej dodatkowo wprowadza nowy sposób i zmienia zakres wymiany informacji pomiędzy Polską a Cyprem.

Częściowe źródło: www.wieszjak.pl

More to explorer