Niektóre przepisy rolnej ustawy weszły dopiero teraz w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 sierpnia 2012 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 243) wprowadzające zmiany do ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich (…) oraz do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw zmienił się jedynie art. 40 ust. 1 od 1 sierpnia 2012 r. (odstąpienie od decydowania przez kierownika biura powiatowego ARiMR o płatnościach przy małych kwotach), natomiast w ustawie o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich rozszerzono i doprecyzowano przepisy w kwestii decyzji administracyjnej dotyczącej programów wiejskich. A w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) weszły w życie przepisy o tym, że Prezes ARiMR nie będzie się już zajmował płatnościami obszarowymi do upraw rolnych. Obowiązki te przejmuje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu postępowanie w sprawach pobranych płatności będzie rozpatrywane szybciej. Takie informacje najczęściej są ujawniane w powiatowych agencjach. Ponadto zmieniły się w powyższej ustawie przepisy dotyczące potrąceń płatności z unijnych środków z wierzytelnościami dłużnika (beneficjenta płatności) z tytułu tych płatności.

More to explorer