Niewielkie zmiany w prawie celnym Unii Europejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 28 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.UrzUEL.2012.336.1). Zmiana m.in. przewiduje możliwość potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów, które zostały przewiezione z jednego punktu w państwie członkowskim do innego punktu w tym samym państwie członkowskim przez terytorium państwa trzeciego.

Republika Chorwacji przystąpiła do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską o Wspólnej Procedurze Tranzytowej jako umawiająca się strona w dniu 1 lipca 2012 r. Na mocy decyzji nr 3/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 26 czerwca 2012 r. konwencja została zmieniona w celu dostosowania dokumentów gwarancyjnych dotyczących wspólnego tranzytu do sytuacji po przystąpieniu Chorwacji do konwencji. Należy odpowiednio dostosować właściwe dokumenty gwarancyjne dotyczące tranzytu wspólnotowego i to wprowadza w życie także ta zmiana.

Zmianę tego Rozporządzenia stosuje się już od 1 lipca 2012 r., mimo że weszła w życie 28 grudnia 2012 r. (sic !!)

More to explorer