Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

5 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 430). Nowa umowa wynika ze zmian warunków ekonomicznych oraz polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zaszły od czasu zawarcia poprzedniej umowy w 1993 r. Chodzi o usunięcie zapisów dotyczących odliczeń podatków fikcyjnych (tzw. tax sparing), ponieważ łączą się one z licznymi, trudnymi do wykrycia nadużyciami ze strony podatników.

Umowa nie zmienia w sposób zasadniczy dotychczasowych rozwiązań związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania. W dalszym ciągu podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego znajdzie zastosowanie (tak jak dotychczas) jedynie do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych.

Źródło: http://www.podatki.abc.com.pl

More to explorer