Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 18 grudnia 2011 roku wchodzi życie znaczna nowelizacja ustawy o kredytach konsumenckich

W uproszczonej definicji kredyt konsumencki jest to każdy kredyt zaciągnięty na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Zmiany w zaciąganiu kredytów konsumenckich mają na celu ujednolicenie prawa konsumentów na terenie Unii Europejskiej, a dzięki temu ułatwienie nam zaciągnięcia kredytu konsumenckiego w innych krajach członkowskich. Dotychczas zapisom ustawy podlegały kredyty do kwoty 80 000 zł, nowe przepisy podnoszą próg do 225 550 zł. Ustawa obejmuje przede wszystkim kredyty gotówkowe, ale niektóre jej części dotyczą również kredytów hipotecznych i w rachunku osobistym. Do ustawy muszą dostosować się wszystkie instytucje finansowe, m. in. SKOK-i czy parabanki.

14 dni na odstąpienie od umowy
Dotychczas kredytobiorcy przysługiwał okres 10 dni od podpisania, na odstąpienie od umowy kredytowej bez podania przyczyny. Nowe przepisy wydłużają ten okres do 14 dni. Kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytowej, za wyjątkiem odsetek naliczonych od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Gdy odstąpimy od umowy, kredytodawca nie ponosi żadnych opłat za wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej i opłat notarialnych.

Uniwersalny formularz informacyjny
Celem ustawy jest rzetelne, jasne i klarowne informowanie kredytobiorców o kosztach, które ponoszą w związku z zaciągnięciem kredytu. Parlament przygotował formularz informacyjny, który będzie musiał być wypełniony podczas informowania klientów o warunkach kredytu. Ma to na calu ułatwienie potencjalnym kredytobiorcom porównanie ofert poszczególnych banków, co skutkować powinno podjęciem świadomej decyzji o zaciągnięciu pożyczki.

Co musi zawierać umowa?
Według ustawy art. 13 umowa zawierać musi m. in. całkowitą kwotę kredytu, wysokość rat, sposób ich spłaty i termin, całkowity koszt kredytu (marża, oprocentowanie i zasady jego ustalania oraz warunki zmiany), zasady odstąpienia od umowy, warunki wcześniejszej spłaty kredytu oraz co się stanie, gdy kredyt nie spłacimy w terminie. Na umowach kredytów w obcej walucie muszą być dodatkowo podane informacje o sposobie i terminach ustalania kursu wymiany walut.

Prowizje i inne opłaty
Niestety nowa ustawa likwiduje próg 5% łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu konsumenckiego. Pocieszeniem może być fakt, że banki i tak skutecznie omijały dotychczasowe ograniczenia i narzucały ukryte opłaty. Jednak wykrywalność wszystkich zobowiązań finansowych, powstałych na skutek podpisania umowy o kredyt, będzie znacznie większa w związku z obowiązkiem wypełnienia formularza.

Przedterminowa spłata kredytu
Ustawa, która będzie obowiązywać od 18 grudnia 2011 roku o kredytach konsumenckich umożliwia naliczanie odsetek przez banki za wcześniejszą spłatę kredytu. Warunkiem umożliwiającym obciążenie finansowe kredytobiorcę przez bank jest pożyczka, która ma stałą stopę oprocentowania, a spłacana kwota przed terminem, przekracza w ciągu 12 miesięcy trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według danych Głównego Urzędu Statystycznego ( około 11 000 zł).

More to explorer