Nowe akty prawne korporacyjne dla radców prawnych – zmiana regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. również zaczęły obowiązywać przepisy wewnętrzne dla radców prawnych, mianowicie zmiana uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich wprowadzona uchwałą Nr 122/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r., uchwała Nr 275/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, uchwała Nr 278/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru karty danych osobowych, a także uchwała Nr 276/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W uchwale w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zmieniły się przepisy o samych listach radców i aplikantów poprzez wprowadzenie do listy radców także informacji o złożeniu ślubowania oraz o numerze i terminie ważności legitymacji radcy prawnego, a do listy aplikantów oprócz tych informacji dodatkowych co przy radcach informacji o prawie zastępowania radcy prawnego przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej i informacji o dacie ukończenia aplikacji. Zmieniły się także przepisy o wzorze numeru wpisu radcy prawnego, jak również aplikanta (nie będzie już oznaczenia ośrodków zamiejscowych, tylko będzie oznaczenie jedynie izby). Dodano przepisy w kwestii zagubienia bądź zniszczenia legitymacji radcy czy aplikanta, a także utraty jej ważności (w razie utraty jej ważności trzeba zwrócić legitymację właściwej okręgowej izbie). Zmodyfikowano nieznacznie przepisy o przeniesieniu wpisu radcy bądź aplikanta. Uchylono załączniki 1-3 do tej uchwały (dlatego że uchwalono odrębne uchwały dla wzorów tych załączników), a dodano załącznik nr 4 zawierający kody odpowiednich izb radców prawnych.

Odnośnie innych aktów prawnych korporacyjnych wprowadzono nowy wzór zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, nowy wzór karty danych osobowych, a także nowy wzór zaświadczenia stwierdzającego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wzór wypisu z listy radców prawnych i wzór dziennika aplikanta.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer