Nowe deklaracje w podatku akcyzowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2012, poz. 1532), a z datą 10 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 34). Zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, susz tytoniowy zacznie podlegać opodatkowaniu akcyzą. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa deklaracja AKC-ST/AKC-STn. Niewielkim modyfikacjom ulegnie również wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Susz tytoniowy opodatkowany będzie stawką na poziomie 218,40 zł za każdy kilogram. Produkt ma być oznaczany znakami akcyzy, nie dotyczy go jednak procedura zawieszenia poboru akcyzy. W związku z opodatkowaniem akcyzą suszu podmioty zobowiązane do odprowadzania podatku korzystają z nowego wzoru AKC-ST/AKC-STn (deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego).

Modyfikacjom ulega wzór AKC-R (zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego). W polu nr 28 zmieniono brzmienie opisu na „Podmiot będzie składał deklaracje akcyzowe lub informacje podatkowe o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym”, a do pola nr 30 wprowadzone zostają dodatkowe kwadraty: „susz tytoniowy” i „wyroby węglowe”.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.podatki.biz

More to explorer