Nowe przepisy dotyczące porozumień w dystrybucji towarów i usług

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Komisja Europejska opublikowała nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych („Rozporządzenie Wertykalne”) oraz Wytyczne dotyczące porozumień wertykalnych („Wytyczne”). Rozporządzenie jest ważne dla wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym na różnych szczeblach łańcucha dystrybucji dóbr i usług. Porozumienia wertykalne (np. dystrybucyjne, franchisingowe) objęte przepisami Rozporządzenia są wyłączone spod generalnego zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Dzięki Rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych określonych kategorii porozumień przedsiębiorcy uzyskują pewność, że klauzule zawieranych przez nie umów nie naruszają prawa. Nowe Rozporządzenie o wyłączeniach grupowych wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2010 roku i będzie obowiązywać przez okres 12 lat. Dla porozumień obowiązujących w dniu 31 maja 2010 roku, które nie spełniają warunków nowego Rozporządzenia o wyłączeniach grupowych, ale spełniają warunki poprzedniego Rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, został wprowadzony roczny okres przejściowy.

More to explorer