Nowe przepisy o nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 lutego 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013, poz. 69). Określa ono szczegółowy tryb sprawowania nadzoru, sposób dokumentowania czynności nadzorczych oraz sporządzania informacji rocznej o działalności sądów na obszarze apelacji.

Zgodnie z nową regulacją czynności nadzorcze powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i niezakłócający bieżącej pracy sądu. Nadzór wewnętrzny dokonywany jest przez prezesów sądów apelacyjnych oraz okręgowych. To bowiem prezes sądu apelacyjnego sporządza plan nadzorczy działalności sądu apelacyjnego oraz plany nadzorcze działalności sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, a prezes sądu okręgowego – plany nadzorcze działalności sądów rejonowych działających w okręgu sądowym. Nadzór zewnętrzny wykonuje Minister Sprawiedliwości, który co najmniej raz w roku zwołuje naradę z prezesami sądów apelacyjnych w celu omówienia zagadnień związanych ze sprawowaniem nadzoru.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.kancelaria.lex.pl

More to explorer