Nowe rozporządzenie o opłacie ewidencyjnej wchodzi w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

26 kwietnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej z dnia 16 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 447). Określa ono m.in. wysokość opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. I tak m.in. wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi za wydanie:
a) dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
b) pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
d) nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 0,50 zł,
f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – 0,50 zł,
g) zaświadczenia ADR – 1 zł.

More to explorer