Nowe rozporządzenie UE w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień w sektorze ubezpieczeniowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W 1990 r. wprowadzone zostały dla sektora ubezpieczeniowego dwa wyłączenia spod ogólnej zasady zakazu stosowania porozumień ograniczających konkurencję. Następnie w 1992 r. rozporządzeniem 3932/92 została wprowadzona regulacja wyłączająca szerszą kategorię porozumień zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. To rozporządzenie z początkiem kwietnia 2003 r. zostało zastąpione rozporządzeniem Komisji Europejskiej 358/2003, które wygasa 31.03.2010 r. Po wnikliwych konsultacjach sektorowych, z udziałem organizacji ochrony konsumentów i organów sektora publicznego Komisja przyjęła nowe rozporządzenie wyłączające niektóre kategorie porozumień w sektorze ubezpieczeniowym spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Najnowsze rozporządzenie wyłącza spod ogólnej zasady zakazu stosowania porozumień ograniczających konkurencję następujące kategorie porozumień dotyczących:
– wspólnych zestawień, tabel i badań
– wspólnego ubezpieczania od niektórych rodzajów ryzyka.
Rozporządzenie będzie obowiązywało przez siedem lat, wygaśnie 31.03.2017 r.

More to explorer