Nowe rozporządzenie w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

7 czerwca 2012 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz. 481). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie z 2002 r.
Rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do dotychczasowych wymagań dotyczących znaku legalizacyjnego na tablice rejestracyjne. Natomiast wprowadza przepisy upraszczające zasady legalizacji tablic rejestracyjnych. W ich wyniku, w określonych rozporządzeniem przypadkach związanych z wydaniem dowodu rejestracyjnego (np. w przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego), organ rejestrujący nie będzie już zobowiązany do wydania nowego kompletu znaków legalizacyjnych. Organ rejestrujący będzie jedynie dokonywał adnotacji wpisując w dowodzie rejestracyjnym dotychczasowy indywidualny numer nalepki legalizacyjnej, wydanej dla już posiadanych tablic rejestracyjnych. Dla właścicieli pojazdów zmiany te oznaczają, że nie będą jak dotychczas, przedkładać w urzędzie tablic rejestracyjnych. Ułatwi i przyspieszy to załatwienie spraw wymiany dowodu rejestracyjnego, o których mowa w tym przepisie.

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

More to explorer