Nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również z dniem 15 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2013, poz. 56), zawierające m.in. wzory banderol dla suszu tytoniowego. Przepisy powyższego aktu wykonawczego jako novum w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego wprowadziły nowe wzory banderol dla suszu tytoniowego, który został objęty podatkiem akcyzowym w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym.

Nowością jest także możliwość odstąpienia od obecności upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego przy czynnościach zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych i w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol dla wyrobów winiarskich. Ponadto nowe rozporządzenie dokonało zmian technicznych we wzorach niektórych załączników dotyczących w głównej mierze wniosków, ewidencji i protokołów polegających na tym, iż wykreślono z nich numer PESEL oraz zniesiono wymóg przystawiania imiennej pieczątki podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Na dotychczasowym poziomie wynoszącym 0,5% normodawca pozostawił dopuszczalne miesięczne ubytki ilości banderol używanych przez danego podatnika w procesie oznaczania na terytorium Polski poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowym, w tym także dla suszu tytoniowego.

Nowe wyżej wymienione rozporządzenie zawiera przepis przejściowy, który przewiduje, że do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., mogą być stosowane wzory upoważnień do odbioru banderol według dotychczasowego wzoru.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.czasopismobuchalter.pl

More to explorer