Nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

12 stycznia 2013 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia (Dz.U. 2012, poz. 1486). Określa ono m.in. podmioty uprawnione do przechowywania oraz zniszczenia przedmiotów i substancji, stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, substancji trujących, duszących lub parzących, środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, oraz ich próbek. Określa także to rozporządzenie szczegółowe warunki, sposób i miejsca przechowywania przedmiotów i substancji oraz ich próbek, warunki i sposób zniszczenia przedmiotów i substancji oraz ich próbek.

Według rozporządzenia podmiotami uprawnionymi do przechowywania przedmiotów i substancji oraz ich próbek są podmioty gwarantujące bezpieczne ich przechowywanie oraz dysponujące miejscami, w szczególności:
1) właściwe miejscowo komendy Policji;
2) jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej;
3) instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej:
a) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
b) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej;
4) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;
5) przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji materiałów łatwopalnych, substancji trujących, duszących i parzących lub obrotu nimi, które posiadają zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów;
6) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy posiadają zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.

Niniejsze rozporządzenie uchyliło poprzednie rozporządzenie w tym samym przedmiocie z 18 czerwca 2003 r.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer