Nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania e-deklaracji podatkowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. także obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2012, poz. 1537). W aktualnej regulacji uwzględnione zostały najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zeszłym roku ok. 2 mln podatników będących osobami fizycznymi, przesłało swoje deklaracje bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego. W związku z tym w nowo opublikowanym rozporządzeniu MF zawarto wykaz deklaracji i podań, które mogą być przesyłane przy zastosowaniu podpisu elektronicznego zapewniającego autentyczność. Są to następujące deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16 oraz VAP-1. Podpis elektroniczny, który zapewni autentyczność deklaracji VAP-1 będzie oparty na zestawie cech informacyjnych podatnika, inaczej niż w przypadku pozostałych deklaracji.

More to explorer