Nowe stawki taksy notarialnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

26 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2012, poz. 542). Zmiana ma głównie na celu wprowadzenie stawek za przeprowadzenie czynności nowych instytucji w prawie cywilnym np. zapisu windykacyjnego czy umowy deweloperskiej.

Za testament zawierający zapis windykacyjny notariusz pobiera maksymalnie 200 zł, zaś za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z takim zapisem – 100 zł. Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku kosztuje maksymalnie 150 zł. Co więcej za sporządzenie umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej czy w przypadku sporządzania umowy przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, oraz umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, notariusz pobiera najwyżej połowę stawki z § 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

More to explorer