Nowe uprawnienia straży miejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1. marca tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień strażników miejskich i gminnych. Od tego dnia funkcjonariusze mają prawo nakładać mandaty na m.in. na tych którzy nie dość starannie opiekują się swoimi dziećmi,  dopuszczają się profanacji hymnu narodowego, czy  kierowców przekraczających prędkość.

Główna zmiana w przepisach polega na nadaniu prawa wystawienia mandatu strażnikom miejskim lub gminnym bez pośrednictwa sądu grodzkiego i wzywania policji.
Od tej pory osoba podejrzana o wykroczenie, pod groźbą grzywny, nie będzie mogła już odmówić wylegitymowania przed funkcjonariuszem co dotyczy również świadków wydarzenia.
Wedle uzasadnienia ustawy szersze spektrum uprawnień ma na celu odciążenie policji i sądów, do których do tej pory trafiała większość, rozpoczynanych przez straż miejską, spraw.
Za jakie jeszcze wykroczenia możemy spodziewać się mandatu od straży miejskiej i gminnej?

 • wyrzucenie zużytych baterii lub akumulatorów
 • brak licencji u taksówkarzy i kierowców busów
 • wszczynanie fałszywych alarmów np. o podłożeniu bomby
 • niszczenie znaków turystycznych na szlakach
 • nielegalne zbiórki pieniędzy i darów
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych
 • niszczenie flagi
 • umieszczanie plakatów wyborczych w niedozwolonych miejscach
 • utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych np. utrudniając dojazd do obiektów pożarowych
 • utrzymywanie i hodowla psów rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia
 • zakłócanie przebiegu legalnej manifestacji
 • wykonywanie zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek  bez odpowiednich uprawnień, w przypadku gdy taka osoba wprowadza  uczestników wycieczek w błąd na temat swoich uprawnień

More to explorer