Nowe wzory deklaracji dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 24 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r.: w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U.2013, poz. 32) oraz w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U.2013, poz. 33). Podstawowym celem tych aktów jest zwiększenie przejrzystości i czytelności formularzy przekazywanych przez pracodawców i inne podmioty Zarządowi PFRON.
Wydanie nowego aktu wykonawczego było poprzedzone analizą zebranych obserwacji stosowania dotychczasowych regulacji. W ocenie resortu pracy formularze określone w nowym rozporządzeniach mają być bardziej przyjazne dla adresatów, zarówno w sferze danych, które należy zamieścić w konkretnym dokumencie, jak i w zakresie objaśnień stanowiących integralną część wzorów druków.Warto pamiętać o zastrzeżeniu zawartym w § 2 drugiego rozporządzenia, w myśl tego zapisu powyższe informacje składa się za miesiące do maja 2013 r., wg wzorów dotychczasowych formularzy. Informacje korygujące te dokumenty składa się natomiast – za miesiące od października 2012 r. – w terminie do dnia 20.07.2013 r., wg nowych wzorów formularzy.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.bibliotekakp.pl

More to explorer