Nowe wzory formularzy identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podatkowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 22 grudnia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1369). W rozporządzeniu zmienione zostały wzory formularzy:

– zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2 (wariant 8),

– informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (wariant 6).

Do wyczerpania nakładu druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 r., może być stosowany wzór formularza identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2 (wariant 7) i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową NIP-D (wariant 5), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

More to explorer