Nowe zasady przymusu bezpośredniego wobec osób psychicznie chorych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 29 czerwca 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. 2012, poz. 740). Rozporządzenie określa sposób stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego, dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. W rozporządzeniu przeczytamy m.in. że lekarz zleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny, a przymus bezpośredni w formie unieruchomienia jest stosowany w pomieszczeniu jednoosobowym. Część przepisów dotycząca nadzoru i monitoringu podczas izolacji chorego psychicznie wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2014 r.

More to explorer