Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

30 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1506). Nowelizacja wprowadza m.in. zapis, że recepty wypisywane od stycznia będą miały nowe, 22-cyfrowe kody, a nie, jak do tej pory, 20-cyfrowe.

Możliwe będzie także pozyskiwanie z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zakresów numerów nowych recept, które różnić się będą jedynie unikalnym numerem identyfikującym receptę, zaczynającym się od cyfr „02”, a nie „01” jak w przypadku dotychczasowych recept (recepty, których numery rozpoczynają się od cyfr „01” można będzie wystawiać do 31 marca 2013 r.).

Inne istotne zmiany:

1. Recepty wystawiane na leki narkotyczne na różowych blankietach recept z wtórnikiem będą wystawiane na receptach w kolorze białym, bez wtórnika. Będą one oznaczone symbolem „Rpw”, ponadto w unikalnym numerze recepty zakodowana zostanie także informacja, że jest to recepta na leki narkotyczne. Taka zmiana wynika z konieczności unowocześnienia systemu nadzoru nad obrotem lekami narkotycznymi oraz z realizacją postulatów odejścia od stygmatyzowania pacjentów, którym przepisuje się te leki.

2. Wyraźnie wskazano, iż na recepcie można wpisać nazwę międzynarodową leku; dotychczas obowiązujące przepisy sformułowano w sposób wskazujący wprawdzie, że wskazanie przez osobę uprawnioną nazwy leku w dowolnej formie będzie honorowane, niemniej zdecydowano się na literalne wskazanie takiej możliwości, celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych.

3. Zostały określone minimalne wymiary, które muszą posiadać wszystkie recepty, tj. co najmniej 200 mm długości i 90 mm szerokości;

4. Wskazano na sposób postępowania aptekarza, gdy wpisany na recepcie adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: tego typu sytuację są dopuszczalne i recepta nadal podlega realizacji;

5. Wobec wątpliwości dotyczących sposobu interpretacji dotychczas obowiązujących przepisów w kontekście określania adresu miejsca wystawienia recept w odniesieniu do lekarzy wykonujących zawód w ramach prowadzonych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, wskazano, że w przypadku dokonywania preskrypcji w takich okolicznościach na receptach należy wskazywać adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (czyli wskazany przez lekarza w rejestrze praktyk lekarskich adres przechowywania dokumentacji medycznej).

Źródło: www.rynekaptek.pl

More to explorer