Nowinki z Trybunału Konstytucyjnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 14 lutego 2012 r. zostały wydane dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego (TK) odnośnie spółdzielczych mieszkań (Dz.U. 2012, poz. 201) i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012, poz. 214). W pierwszym orzeczeniu TK uznał, że art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu (pkt 1 powołanego przepisu) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten straci moc w dniu 22 lutego 2012 r.
W drugim orzeczeniu dotyczącym art. 62 ust. 2 i art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i użytych w tym przepisie niedookreślonych znamion „znacznej ilości” wymienionych tam substancji bez odniesienia do jakichkolwiek kryteriów pozwalających na ustalenie tej ilości TK uznał, że jest to zgodne z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

More to explorer